Öppet 6-23 varje dag 365 dagar om året!
Telefon: 070-232 13 50
Drop-in solarium på Kungsgatan 13
Hos oss solar du alltid enkelt, effektivt och säkert!

Vi erbjuder den bästa drop-in solstudion i hela Uppsala. Vi har endast drop-in, vilket innebär att du inte behöver boka tid för att sola solarium. Det är bara att komma förbi den tid som passar dig bäst! Hos oss solar du alltid, enkelt, effektivt och säkert! Skulle det vara så att du inte har några mynt med dig så kan du växla sedlar till mynt i växelautomaten. I växelautomaten har du även möjlighet att köpa solkort. I varuautomaten vid fönstret säljer vi även solkrämer, solögon, läsk och lite godis.

Det är väldigt enkelt att sola solarium hos Open Sun & Good Looks!

Gör så här:
1. Lägg i mynt, eller använd solkort, i myntboxen utanför solariebåset.
2. Solariet startar automatiskt om 2,5 minuter, passa på att klä av dig och göra rent.
3. Du solar din tid du betalat för och solariet slocknar automatiskt.
4. Du har nu 2,5 minuter på dig innan solariet visas som ledigt igen, klä på dig och gör rent.

Har du aldrig solat solarium förut så rekommenderar vi att du tittar igenom sidan solfakta. Där finns information om olika hudtyper, och vad som är bra att tänka på innan man lägger sig i solariet.

Städning av solarierna och lokalen sker varje dag. Tanken är att kunden skall rengöra efter sig själv, så mer grundlig städning av solarierna sker en gång per vecka.

Vi använder oss alltid av lagliga originalrör som är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten och uppfyller kraven på kategori UV-typ 3.

 • In English

  We offer the best drop-in son tannig studio in Uppsala. We have only drop-in, which means you don't need to make an appointment. Just visit us the time that suits you best! It is simple, effective and safe to sun with us! If you don't have any coins you can exchange banknotes to coins in the gear machine. The gear machine, you also have the option to up load sun card. In the vending machine at the window, we also sell sun creams, sun googles, soda and candy.

  It's very simple to sun tanning with Open Sun & Good Looks!

  To do: 1. Insert coin, or use sol card, in the coin box off the tanning booth. 2. The appliance automatically starts in 2.5 minutes, take the opportunity to undress and clean the sun bed. 3. Sunbathe th time you paid for and then the solarium turns off automatically. 4. You now have 2.5 minutes before the appliance appears as free again, get dressed and clean the sun bed.

  Have you never sunbathed before we recommend you look through the side sun facts. It contains information on different skin types, and what is good to think about before putting your selves in the solarium.

  Cleaning of the sun beds and the room is done every day. The idea is that customers will clean after themselves, so more thorough cleaning of the sun beds is done once per week.

  We always use the legal original tubes approved by SSM (Swedish Radiation Safety Athority) and meets the category UV type 3.